Reglement

Reglement Hallingrittet

Vi ønsker at alle skal ha en positiv opplevelse med Hallingrittet, og ber om at alle setter seg inn i regelverket. Vi følger NCF`s regelverk.

Påmelding

All påmeldingen skjer via EQ timing nettpåmeldingen, på våre hjemmesider. Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre offisielle startlister.

Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater på internett.

Sykdom/skade/uheldige omstendigheter

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke benytter billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Sjekk med ditt eget forsikringsselskap det kan være at du er dekket igjennom din hjemforsikring

Avlysning/avbrudd

Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Deltagers ansvar:

 • Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.
 • Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trassé og klasse.
 • Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerpose i god tid før egen start.
 • Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer.

Alle ryttere må ha gyldig lisens.
NB! Lisens gjelder ikke for de som ikke er medlemmer i folketrygden eller er 70 år eller eldre.

 • Alle deltakere fra 17 år må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangs kr. 150,-) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement.
 • Alle som sykler i trimklasser må løse trimlisens på kr. 50,- (NCF).
 • Ungdom som fyller fra 13-16 år i rittåret kan løse ungdomslisens kr. 50,- (NCF)
 • Utøvere med Aktivlisens må medbringe denne ved avhenting av startnummer. (Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)
 • Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisningen.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei. For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.
 • Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet.
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.
 • Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Kast søppelet på drikkestasjonene.

Diskvalifikasjon

Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.

Maksimumstider

Det settes opp sperretider.

Drikkestasjonen på Lauvsjø: kl. 13:45 og VED TREVERKET STØLEN kl 14.45
  
Deltakere som kommer etter sperrefristens utløp blir tatt ut av rittet. Deltageren kan fortsette uten startnummer og utenfor arrangørens ansvar.

Natur og søppel

Golsfjellet har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for at Hallingtrippelens arrangement ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING I NATUREN LANGS LØYPA!

Brudd og el. skader

Alle ryttere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rittet. Dette gjøres via løypevakter/funksjonær eller direkte til sekretariatet,                                                                               for at vi skal ha oversikt over alle ryttere og for å kunne yte service til pårørende etc.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet.

Kontakt oss:

Nettsted fra

Utforming Medhus